Bezpieczne telefony


Tworzymy niezależną sieć teleinformatyczną.

Tworząc współcześnie sieć teleinformatyczną jednym z podstawowych wymogów jaki stawiany jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia sieci. Dotyczy to zarówno sieci lokalnych, jak i sieci o zasięgu ogólnokrajowym, czy nawet światowym. Jednak w wielu przypadkach stwierdzenie odpowiedni poziom zabezpieczeń rozumiane jest bardzo różnie ze względu na różny poziom realnych potrzeb i świadomość użytkowników.

Niezawodność sieci

Często jednym z najistotniejszych elementów zabezpieczeń sieci jest zapewnienie nieprzerwanej jej pracy. W zależności od sposobu wykorzystywania struktury sieciowej przyjmowane są różne definicje zapewnienia ciągłości pracy sieci, dla jednych akceptowalna będzie nawet kilkugodzinna przerwa w pracy, dla innych 5 minut to znacznie za długo.

Uwzględniając swoje własne kryteria ciągłości pracy należy przewidzieć stosowanie zapasowych elementów sieci. Dotyczy to przede wszystkim nadmiarowości mediów transmisyjnych (zarówno w sieciach LAN, jak i WAN) oraz urządzeń aktywnych sieci (routery, switche, huby, itp.).


Ochrona przed niepowołanym dostępem do sieci LAN

Tworzenie tuneli VPN

Właśnie dlatego postanowiliśmy sami wyjaśnić, o co w tym chodzi. VPN (ang. Virtual Private Network, czyli Wirtualna Sieć Prywatna) to serwer, z którym możesz się połączyć, przekierowując w ten sposób swoją aktywność w Internecie. Serwer ten albo całkowicie maskuje Twoje IP, albo udaje, że odwiedzasz daną witrynę z tej samej lokalizacji. Koncepcja VPN-ów uległa zmianie od czasu, gdy pierwszy raz ją zaprezentowano. Jeszcze 10 lat temu sieciami VPN były serwery firmowe. Dzięki temu pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki bez wychodzenia z domu, korzystając z serwera firmy. W późniejszym czasie usługę VPN wykorzystywano głównie do maskowania prawdziwej tożsamości użytkownika w sieci. Ostatnio sieci VPN upowszechniły się dzięki usłudze zabezpieczenia tożsamości użytkownika i jego danych. Wraz z cenzurą internetową na wielką skalę sieci VPN zyskały na znaczeniu


Kontrola dostępu do sieci poprzez łącza komutowane

Najwyższym celem naszego projektu jest tworzenie niezależnego systemu opartego o światłowodowe sieci łączności (telekomunikacyjne i komputerowe). Wprowadzenie w życie bezpośrednich połączeń pomiędzy obiektami takimi jak urzędy, szpitale oraz inne obiekty użyteczności publicznej, utworzenie bezpiecznej sieci wewnętrznej uchroni nas od ataków pochodzących z dostępu do internetu, a cała sieć staje się bardziej bezpieczna i hermetyczna.

Kontrola dostępu do danych w sieciach LAN


Zbudowanie takiej sieci zapewni pełną dostępność i wydajność oraz zapewni optymalny poziom bezpieczeństwa. O ile firmy są dobrze chronione przed zagrożeniami płynącymi z Internetu, o tyle system zabezpieczeń związany z używaniem takich łączy rozległych,wraz z tworzeniem bezpośrednich kanałów VPN dla wielu użytkowników sektora publicznego.